Magyarok Nagyasszonya

Blog VBT

„Még nem tudni, mi okozta a tüzet”… „Valószínűleg baleset volt”… Ilyen, és hasonló kommentárok láttak napvilágot az elmúlt percekben, amikor a Szűzanyáról elnevezett párizsi Mi Asszonyunk főszékesegyház, a francia katolicizmus egyik legfőbb éke és jelképe felgyulladt. A lángokat még mindig nem tudják megfékezni. Ahogyan… az emberi brutalitást sem…

Mi más is lehetne a tűz oka, mint a hibás faelemek, a repedéseket pótolandó, gyúlékony anyagok? Pláne pár héttel az EP-választások előtt… Aki mást feltételez, az legalább annyira bűnös és rasszista, mint aki elítéli azt a szegény fiatalembert, aki nemrégiben a párizsi metróban, késsel hadonászva üvöltötte bele hitvallását az éjszakába, miszerint „I’m Muslim, I’ll kill all the Catholics’”, azaz: „Muszlim vagyok, megölöm az összes katolikust!”

Mi mást is gondolhat az ember, mint hogy véletlen baleset volt, amikor Párizs toleráns baloldali polgárai így vélekednek a közösségi oldalakon:

„Égjen el minden templom, és benne minden keresztény!”

„Szeretnék segíteni. Hova vigyem a benzint?”

“Insallah”

„Kár, hogy nem a Vatikán”

“Nincs is szükség ennyi templomra, a vallás elbutít”

Ha úgy gondolnánk, hogy ezek csupán “muszlim” emberek véleményei, nagyobbat nem is tévedhetnénk. A tolerancia bajnokai közt szép számmal akadnak echte párizsi echte franciák is. Hogy kik ők, azt nem kell mondanom. Nekik a vallás még kulturális értelemben sem jelent semmit. Ahogyan a nemzetállami lét sem. És ez a szomorú igazság. A tűz, a pusztulás önmagában is hatalmas tragédia. Akár szándékolt gyújtogatás, akár véletlen baleset történt. De legalább akkora, ha nem nagyobb, letaglózó erejű tragédia az erre érkező embertelen reflexió. 

Az ország, ahol sem az angol, sem a német beszédet nem igazán hallgatják jó szívvel még turistáktól sem, a nép, amelyik egykoron büszkén birtokolta a fél világot, a birodalom, ami ránk szabadította a hamis demokráciagyakorlatot… még ebben a mostani, szörnyű, szomorú, tragikus helyzetben sem egységes. Ha egyszer a vidéki franciák közt készülne egy felmérés, hogy ki mennyire tartja magát nacionalistának, a vezető politikus urak és hölgyek nagyot csodálkoznának. Ugyanakkor, ha Párizsban és a többi francia nagyvárosban készülne hasonló felmérés (különös tekintettel a kikötővárosokra), a mérleg azon nyomban a visszájára fordulna.

Ez a kettősség pedig óhatatlanul a szélsőségesek megerősödéséhez vezet. Mindkét oldalon.

Mert ahogyan nem valódi, hithű muszlim az, aki robbant, gyújtogat, erőszakol, pontosan annyira nem valódi francia az sem, aki válogatás nélkül gyilkolna le mindenkit, csupán a bőrszíne vagy a származása okán.    

A Mi Asszonyunk, a Magyarok Nagyasszonya segítse ma a párizsi Mi Asszonyunkat! És segítse Párizs, valamint egész Franciaország népét, hogy mielőbb észhez térjenek! Hogy a Notre Dame tüzének eloltása után a szívükben vessen parazsat a hazafiság szikrája! Akár katolikusok, akár zsidók, akár muszlimok. 

***

A keresztények ma imádkoznak. A humanisták ma reménykednek. 

Európa pedig sosem lesz már olyan, mint annak előtte.

***

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.

Hő imáit gyermekidnek nem, Te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy.

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Amen.

() VBT ()

(Kiemelt kép: Francois Guillot / AFP)


19 hozzászólás “Magyarok Nagyasszonya

 1. Kemény drog a PC, hogy már senki sem mer őszintén se írni, se beszélni.
  Isten hozott mindenkit a “Szép új világ”-ban. Remélem, félretett mindenki egy kus pénzt Európa koszorújára!
  1794 óta még van valaki, aki csodálkozik a franciák pusztulásán…?

 2. Az Isten mindig előre jelzi, hogy mi fog történni, ha nem az ő útján haladunk. De:
  “Megvakította a szemüket, megkeményítette a szívüket, hogy ne lássanak a szemükkel, és ne értsenek a szívükkel, és meg ne forduljanak és meg ne gyógyítsam őket.”
  Ezért hiába a jelek, oly mélyen ülnek a sötétségben – lásd a tegnapi finn választást is -, hogy esély sincs arra, hogy időben felébredjenek. Most közülünk sokan várják, hogy májusban csoda fog történni és összeomlik az istentelenek “birodalma”. De nem fog. Megroggyan, de össze nem omlik.
  “10 A tanítványok, pedig hozzá menve, mondták neki: „Miért példabeszédekben beszélsz hozzájuk?” 11 Ő pedig mondta nekik, felelve: „Mert nektek megadatott ismerni az Egek Országának titkait, ezeknek meg nem adatott meg. 12 Mert, akinek van, annak még adatik és bővelkedik; azonban, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. 13 Azért szólok nekik példázatokban, mert látván nem látnak és hallván nem hallanak, sem nem értenek. 14 És beteljesedik rajtuk Izajás jövendölése, amely ezt mondja:
  Hallván hallotok majd,
  de nem értetek,
  és látván látjátok,
  de nem értitek.
  15 Mert meghízott ennek a népnek a szíve,
  és a fülükkel nehezen hallottak,
  és szemeiket pedig behunyták,
  nehogy lássanak szemeikkel;
  és füleikkel ne halljanak,
  és szívükkel ne értsenek,
  és megtérjenek
  és meggyógyítsam őket.
  16 A ti szemeitek, pedig boldogok, hogy látnak, a füleitek, hogy hallanak. 17 Mert mondom nektek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok és nem láthatták; és hallani, amiket ti hallotok és nem hallhatták.” (Mt 13,10-17)
  Ezt így szemléljük. Azt mondjátok: elképesztő veszteség? Nem, ez még csak jel. Figyelmeztetés. S nekünk, itthon is van mit még bőven tennünk, mert hazánk sem Krisztus követő. Az, hogy a kormányzó erő keresztény csak egy lehetőség, amit még valósággá kell váltani, mert ne higgyük, hogy ha Nyugaton elterjed a tűz, az csak úgy meg lehet állítani a Lajtánál. Ahhoz a Hunyadiak hitével, bátorságával és harcrakészségével kell bírnunk. Vissza kell nyúlnunk egészen odáig múltunkban, amikor még teljében volt nemzetünk saját nagyságának.
  Ez a jel Nyugaton számunkra is jel. Már égnek a templomok. Hamarosan égni fognak a városok és falvak is.
  Ezt mi már megéltük nemzedékekkel ezelőtt, mert nem hallgattunk hallhatatlan hőseinkre. Ezt hívták a török háborúknak. Akkor is az iszlám tomboló dühével álltunk szemben. De akkor nyitva hagytuk a déli határ kapuit felelőtlenségből, önzésből.
  Most mit teszünk majd?
  Van elegendő látásunk a jel felismerésére?
  És megtesszük, amit egykor elmulasztottunk?

 3. “Arab vezér, Mars, Nap, Vénusz az oroszlánban.
  Az egyház uralma a tengeren összeroskad,
  Perzsia táján közel jó egymillió készen
  Bizáncot, Egyiptomot kígyókkal(?) megtámadni.”
  “Béke közeleg egy oldalról és háború
  Soha nem volt szorongatás ilyen nagy,
  Sírnak férfiak és asszonyok, ártatlan vér a földön,
  És ez lesz Franciaország egész széltében.”
  “Tűz a levegőégből a királyi épületre,
  Midőn a háború fénye alábbhanyatlik,,
  Hét hónap nagy háború, gonosz emberek halála,
  Rouen, Evreux a királynak nem fog hiányozni.”

  Nostradamus jóslata.
  A tettesek vallása nem kétséges. Nagyhét első napján.

 4. Illetékesek máris tudják, hogy “nem szándékos gyújtogatás volt”.
  Én meg tudom, hogy szándékos gyújtogatás volt. 7 órakor gyulladt ki, de este 6-ig tartott a munkaidő. S ha reggel, napközben csinálják, ott a sok munkás, aki el tudja fojtani már az elején. Ha éjjel, akkor meg nincs ennyi néző. Tökéletes viszont előbb a Párizs fölötti nagy füst látványa s most órák óta az éjjel lángok. Ugyebár pont a nagyhéten, a legideálisabb időpontban, semmi esőztető a tetőszerkezetben… és ilyen gyorsan lángra kap… és pont Európa leghíresebb temploma…. a mesében volt ez véletlen.

  1. Tudod kérlek az a helyzet, hogy a Reichstag 1933-ban azért gyulladt ki, mert Hitlerék meg akarták mutatni, hogy köpnek a parlamentarizmusra. (Zárójelben: A derék német rendőrök elkapták a gyújtogatót van Lubbe-t. Nos akkor gyorsan megparancsolták, hogy inkább egy kommunistát fogjanak perbe..)
   Most valakik -lehet, hogy nem is annyira ismeretlen valakik- azt akarják megmutatni, hogy köpnek az európai kultúrára és a kereszténységre.

 5. Gratulálok. Megkaptam a PS-től mindazt, amit magam is gondoltam és írni akartam.
  Franciaországban naponta 3 keresztény objektumot gyaláznak meg. Évek óta. És ne gondoljuk, hogy abban a szélsőséges, kereszténygyűlölő közegben kizárólag a muzulmánok teszik mindezt.
  Európa vigyázz! Európa vége közeleg, ha nem védjük meg magunkat!

 6. Most éppen Micron beszél. Aki az első számú felelős az ottani kereszténygyűlöletért.
  Takarodjon el Európából….

 7. Templomot,hitet,nyelvet,hazát, házat vesznek el valakik. Ébresztő Európa
  népei,mert nem lesz ébredésetek.

 8. Kedves Naprózsa!
  Mint minden hozzászólásoddal, megjegyzéseddel, így ezzel is szó szerint egyetértek. Akár jómagam is írhattam volna. Köszönöm.
  Fáj a szívem, hogy a lányomnak még anno meg tudtam mutatni ezt a gyönyörű ékkövet, az unokámnak már egyikőnk sem tudja.
  1789-ért és a további 230 év bűneiért nem marad el a büntetés.

 9. Ez volt a legantiintelligensebb írás, amit valaha olvastam, hogy az index-es Varga Attilát idézzem (akinek a Facebook-járól jutottam ide) “A totális teljes agyhalál állapota. Amikor már akkora barom vagy, hogy a fejedet a saját seggedből sem akarod kihúzni, mert jó az ott neked a laposföld közepén toporogva.”

 10. Meggyőződésem,hogy szándékos muszlim gyújtogatás volt Húsvétra való tekintettel—és sajnos igazam lesz—de meg fogjuk tudni egyáltalán az igazságot???????
  Kapóra jött a felújítás–és a munkálatok 6 óráig tartanak–naponta !!!!
  A tűz pedig 7 h előtt kicsivel kezdődött–tehát az én olvasatomban egyértelmű muszlim újabb keresztény templomok elleni gaztett !!!!!!!

  1. Pontosan. Ez sincsen kizárva. De ha muszlimok gyújtották volna fel akkor már kórusban ujjonganának és követelnék, hogy mecset épüljön a helyén. Viszont egy ekkora épület nem gyulladhat ki egy eldobott csikktől.. Ha felgyújtották (több, mint valószínű) akkor azok nagyon sunyi alakok lehettek, nagyon sötét hátsó szándékkal.

 11. „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”

 12. “Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.”

  ÉS AKKOR PÁRIZS ELKEZDTE ÉNEKELNI AZ ÜDVÖZLÉGY, MÁRIÁT!

 13. Faji alapú hergelést kerekíteni egy ország talán legfontosabb műemlékének leégéséről…. ne haragudj, de ez nem mád, mint az olvasóid szájbahugyozása. Nálatok felettesek, korrektorok nem dolgoznak? vagy minden ilyen gerinctelen féreg szabadúszóban nyomja?

 14. Ennyi [email protected] honnan szedett össze a prosti ratyik lapja???
  Valaki meg biztos ott volt, ès az a nyomi fitymeSS nyalókagèp adta a tüzet… Ennyi kocsogot egyrakáson… Bezzeg a szoknya alá befotózás? Az megy, hogy a vezèretek vergődne 46 fokos lázzal!!! 🖕🖕🖕

 15. Effective Propecia Doses [url=http://boijoy.com]levitra generique pas cher[/url] Can Amoxicillin 500mg Clear Up Gonorrhea Buy Clomid

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.