Bolsevizmus és kereszténygyalázás Rákosszentmihályon

Blog VBT

Nem irigylem a XVI. kerület (többek között Rákosszentmihály) fideszes polgármesterét, Kovács Pétert. Ugyanis ha képviselőtestületének egyik tagja hatalomra kerül, akkor ő valószínűleg Recsken vagy Baracskán végzi. Az ellenségi összefogás képviselője, Vajda Zoltán ugyanis nyíltan megüzente: kormányváltás esetén minden fideszest és szimpatizánst felelősségre vonnak. Igen! A választókat is!

***

Legszívesebben akasztanának

Bevallom, eleddig személyes csillagrendszeremet még csak kósza meteoritként sem érintette Vajda Zoltán. S valószínűleg így is maradt volna ez az idők végeztéig, ha nincs a Facebook nevű közösségi oldal, ahol időnként úgy csatangolok az ismeretlen területeken, akár régi korok felfedezői a kies vadonban. Így akadtam rá erre a veszélyes lényre is, aki saját polgártársait, kerületének tisztes lakóit fenyegeti pogrommal.

***

***

Először egy linken akadt meg a tekintetem. A Kolozsvári Szalonna című, nem éppen kormánybarát szennylap (mely magát határokon átívelő szellemi táplálékként hirdeti) Lázár Gergő neve által fémjelzett cikkét osztotta meg Vajda. A tisztesség kedvéért én is belinkelem, íme (KLIKK IDE!), de rövid recenzióval élve a firkálmány lényege az, hogy… Na, jó, inkább idézem:

„Aki kiszolgálja Orbán Viktort és kormányát abban, hogy olyanná tegye ezt az országot, amilyenné tette már eddig is, az ne háborodjon fel, ha vele szolgaként bánnak és azon sem, ha később esetleg az utóbbi években mutatott gerinctelensége miatt többet nem kap állást abban a szektorban, ahol eddig kiszolgálta a hatalmat.”

Éppen csak azt nem teszi hozzá a derék „közíró”, hogy „Lógni fogtok!”. Amolyan karakán, Szamuely féle stílusban. S nem kellett sokáig várnom, hogy a Kolozsvári Szalonna stílusához hűen előjöjjön az aduász, ami valahogy mindig előjön, akár a bűvész cilinderéből a fehér nyuszi:

„Már csak az érdekelne, hogy mi lenne, ha esetleg újra bevezetnék a zsidó törvényeket Magyarországon? Mert hogy mi, 2019-ben, az Európai Unió kellős közepén is gond nélkül végrehajtanánk, az biztos.” (sic!)

Értik, ugye? A Fidesz államapparátusa náci, demokráciaellenes, fasiszta, antiszemita, blábláblá. Ezért minden olyan cikkbe, ami a kormány  ̶b̶í̶r̶á̶l̶a̶t̶á̶r̶ó̶l̶   mocskolásáról szól, bele kell vinni néminemű népirtást. Ami azért különösen felháborító ez esetben, mert a cikkíró pontosan azt ecseteli, hogy egy esetleges kormányváltás esetén nagymértékű tisztogatások lesznek szerte e honban. S amiatt is érdekes ez a felvetés, mivel Magyarországnak Izrael stratégiai partnere. Értem én persze, hogy a sorosozás az ellenzéki narratívában egyenlő a zsidózással. Csakhogy George Soros éppenséggel Izraelben sem szívesen látott vendég.

(Azt azért csendben megjegyezném, hogy a „zsidó törvények” így különírva olyan törvényekre vonatkoznak, amiket zsidó származású emberek hoznak, kifejezetten faji alapú törvényalkotási módszerrel. Gondolom, a szerző zsidótörvényekre gondolt, csak lehet, hogy „szigorúra” volt állítva a Word nyelvtani ellenőrző programja, ami kétszer aláhúzta. Nos, ez esetben (is) a magyar nyelv szabályai érvényesek. Egybe kell írni.)

Kötélre a rájuk szavazókkal is…

Eddig a Kolozsvári Szalonna böfögése. De ami eztán jön, az még néhány lapáttal rátesz. Mert a jobbikos színekben (is) hivatalt nyert Vajda képviselő úr biza nemcsak megosztotta , de kommentálta is a cikket. Ragadjunk ki ebből a kommentárból néhány kulcsmondatot!

„Szeretett kertvárosunkban, itt a XVI. kerületben is számos olyan személyt ismerünk, akik az embertelen Orbán-rezsimet szolgálják gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.”

Na, kérem! Akkor én tisztelettel már azt az első mondatot kikérem magamnak, és sértőnek, uszítónak, rasszistának, valamint kereszténygyalázónak minősítem. Aki ugyanis nem tudná, ez a mondat egy vaskos blaszfémia. A katolikus miseliturgia bűnbánati részét hivatott kigúnyolni, s a citált rész nem mellesleg egyáltalán nem a felelősségre vonásról, hanem az önkéntes felelősségvállalásról szól. De nézzük tovább!

„Szerintem rezsimszolgák azok az értelmiségiek és vállalkozók is, akik csendben maradnak akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne bátor kiállásukra.”

Vajda elvtárs e kijelentésével a kollektív felelősség lenini paradigmáját vetíti elénk, mint használható erkölcsi mércét. Kár, hogy nem viszi tovább a gondolatmenetet, Lenin ugyanis a kollektív felelősséget a bűnös személy családjára is kiterjesztette. Így fordulhatott elő aztán, hogy aki gulágra került, annak a gyerekei egy életre lemondhattak az egyetemi oktatásról, de sok esetben akár az élethez való jogról is. No de ugorgyunk, ahogy Pósalaki bácsi mondta a kis Nyilasnak, mert vannak itt még érdekes részek dögivel!

„Madarat tolláról, embert barátjáról: rezsimszolga az is, aki e mellé az egyre inkább fasiszta jelleget öltő rendszer mellé jelöltként vagy nyilvános támogatóként odaáll.”

Egyre inkább fasiszta jelleg… Kivéve persze magát a fasizmust, aminek fő jellemzője a háború és a gyarmatosítás révén bebetonozott totalitárius államhatalom. Kérdem én igen nagy tisztelettel, melyik normálisan gondolkodó ember meri a kormányt háborúpártisággal vádolni? S mely gyarmatok lennének azok, amiket majdan el kívánunk foglalni? Hacsak nem azon a nyomvonalon indulunk el, miszerint „Borneó és Celebesz magyar volt és magyar lesz!”. Azt a fajta slendriánságot sem nagyon lehet tolerálni, ami a totalitárius rendszereket önkényesen keveri. Amire ugyanis Vajda gondolt, az a nácizmus, nem pedig a fasizmus.

Ellenben érdekes maga a felvetés, miszerint itt már nemcsak a rendszer részei, hanem a részek megválasztásában segédkezők is ugyanolyan bűnösök. V. ö. az, aki a Fidesz-KDNP pártszövetségre szavazott, az eleve bűnös, akinek büntetése csak a társadalomból való teljes kiközösítés lehet. Ezzel pedig már Leninen is túlmegy a derék képviselő, s nem kisebb ideológiát kezd magáénak vallani, mint a sztálinizmust. S ez a fajta gondolatmenet – tekintve a folytatást – egyáltalán nem hajánál fogva előrángatott. Íme:

„Egyszer majd nekik is el kell számolniuk lelkiismeretükkel és a cserbenhagyott, elárult néppel is. A változás Budapesten és országszerte is elkezdődött októberben, de nekünk itt helyben még sok dolgunk van, hogy fővárosunk e jobb sorsra érdemes kerületét felszabadítsuk.”

Vajda szerint tehát a fideszes, avagy Fideszre szavazó polgár elárulja a népet. Vajdáról magyarra fordítva: az áruló mensevik cserbenhagyja a bolsevikokat. Érdekes párhuzam lehet még, ahogy az októberi eseményeket felszabadító forradalomként állítja be (Ld. Nagy Októberi Szocialista Forradalom), s hogy pont a felszabadítás szót használja. Ilyesfajta „felszabadításban ugyanis volt már részünk 1944 decemberében. Igaz, a II. és III. Ukrán Front hadiparancsaiban a magyarországi műveleteknél nem az освобождение, azaz felszabadítás, hanem az оккупация, azaz megszállás szó volt a fejlécen feltüntetve.

A bejegyzés végén a Rákosi-doktrínák legcsodálatosabb parafrázisa jelenik meg:

„Addig is tartsuk azonban számon, hogy kik azok, akik pillanatnyi előnyökért, anyagi javakért, a számukra drogként ható hatalomért kiszolgálják ezt a rendszert, és semmilyen szinten ne vállaljunk velük közösséget a későbbiekben, amikor a rezsim bukása után “megtérnek” és bizonygatják, hogy ők mindig is ellenállók voltak. És tartsuk számon azt a kevés számú tisztességes kivételt is, akinek tényleg nem volt más választása.”

Értelmezzük ezt a gyönyörű coda részt, ami arra hivatott, hogy mind a bejegyzés, mind pedig a belinkelt cikk jelentéstartalmát nyomatékosítsa!

Először is tartsuk számon, írja a szerző, tehát listázzuk! A hőn áhított 2022-es hatalomváltásig listázzuk a fideszeseket! Tegyük pedig ezt olyan szent, kommunista meggyőződéssel, hogy a később önkritikát gyakorlókat is vessük a gyehenna tüzére! De mivel a jó bolsevik mindig állít egy pozitív példát is az ellen számára, azért legyenek szelektálva azok, akik csak kényszerű fideszesek voltak. Gondolom, nekik majd átnevelő táborokba kell menniük a megtisztulás reményében.

Aki pedig nem engedelmeskedik? A fentiek tükrében szinte látom magam előtt, ahogyan Vajda elvtárs felveszi a bőrkabátját, felcsatolja oldalára pisztolyát, s hű társaival elindul rendet tenni Rákosszentmihályon. Aztán következik a többi kerületrész, Árpádföld, Mátyásföld, Sashalom és Cinkota is. Ki tudja, megállnak-e ott, hiszen onnan már csak egy ugrás Kerepes, Mogyoród, Gödöllő…

***

Eddig az iromány, s egy darabig komolyan nem tudtam, hogy egy magára valamit is adó, magát értelmiséginek tartó választott közszolga hogy írhat le egyszerre ennyi bődületes baromságot.

Aztán megláttam ezt a képet a képviselő oldalán:

***

És akkor mindent megértettem. Ez a jobbikos-momentumos nácivadász, ez a hatalom érdekében mindennel és mindenkivel összefogó alak se nem értelmiségi, se nem közszolga. Ha ugyanis értelmiségi lenne, akkor lenne a számára egy olyan közlési minimum, ami morálisan nem engedné, hogy nagy nyilvánosság előtt, kerületi képviselőként bajszos szarnak nevezze hazája köztársasági elnökét. Ha pedig valóban választott képviselőként gondolkodna, eszébe kellene jutnia, hogy a képviselői eskütételekor arra esküdött, hogy kerülete polgárait szolgálja. Nem a kerülete ellenzéki polgárait, hanem minden egyes rákosszentmihályi polgárt!

Vajda Zoltán ellenben esküt szeg, kolozsvári szalonnázik, listáz, fenyeget, megfélemlít, keresztényeket gyaláz, zsidózik, nyíltan kommunista eszméket hirdet, egyszóval minden olyan közrend elleni bűnt  megvalósít, ami az őt hatalomba segítő pártokra amúgy is jellemző. S teszi ezt úgy, hogy az alapvetően kormánypárti XVI. kerület képviselőtestülete 10-7 arányban kormánypárti. A kerület választópolgárai tehát meglehetősen egyértelműen kinyilvánították akaratukat. Így és ennek függvényében írta Vajda Zoltán, amit írt.

***

Mondhatnánk, hogy a momentumos, DK-s, LMP-s, párbeszédes, MSZP-s, jobbikos Vajda Zoltánt a kutya sem ismeri kerületén kívül, s ennek okán kár vele foglalkozni, kár neki platformot teremteni. Ez azonban hibás hozzáállás. Ugyanis országszerte rengeteg ilyen kevert pártú bajkeverő jó elvtárs ül szép pénzekért a képviselő-testületekben. S amennyiben teret engedünk tobzódásaiknak, abból igen nagy baj származhat. Na, nemcsak a kormánynak vagy a kormánypártiaknak. Hanem az egész országnak.

() VBT ()

Kiemelt kép és egyéb képi tartalmak: Vajda Zoltán Facebook-oldala

9 hozzászólás “Bolsevizmus és kereszténygyalázás Rákosszentmihályon

 1. A kretén bolsevik honnét tudja, hogy mi is az a kereszténység? Megsúgták neki a hasonszőrű haverok? Ők aztán csúcsinformátorok lehettek, valószínű a kétes erkölcsűekkel gyűjtötték az értesüléseiket. Valószínű, hogy rendszeresen bérmálkoztak, még Fletónál is gyakrabban – legalább naponta – a kocsmában.
  Miért kell a hülyéknek nyilvánosságot biztosítani? Ezért pedig a médiatulajdonos a felelős.

 2. Te Vajda selejt geciláda, anyáddal mikor volt legutoljára kapcsolatod, igyekez mert már nagyon vár.

 3. Tisztelt VBT!

  Kérem, hogy az Fb oldalt jutassa el az összes releváns címre!
  Kormány, Köztársasági elnök, Országgyűlés, Fidesz és az összes ellenzéki és magát függetlennek valló ellenzéki párt, valamint az összes nyomtatott és online felületi újság, valamit a rádió és TV adók. Természetesen a rendvédelmi és jogi rendszereket is beleértve.

  Ez egyszerűen az uszítás, a megfélemlítés, fenyegetés Csimborasszója.
  Ez nem a szólásszabadság megnyilvánulása!
  Ezt az egyedet ki kell emelni onnan, ahol jelenlegi kártékony cselekedeteit űzi és állampolgári jogaitól egyszer és mindenkorra megfosztani!!!

 4. Ha ezek a balliberális értékek jelentik a jogállamiságot, akkor érthető a sok globalista egységsugarú bandába tömörülése és a hazugságaival a családi, nemzeti és vallási hagyományok eltiprása, a történelmi hagyományok semmibe vétele. Miért kell a kétes értékűek agymenéseit alapállásnak venni? Kik állnak olyan magas szinten, hogy erre kényszeríthetik a polgárokat, mert ez a tipikus kényszerítés esete. A semmi alapú, csak kényszerítésnek ható frázisok nagyon messze vannak a jogtól.
  A kommunizmus eredeti állapotában nem létezik, a liberalizmus pedig nem liberális, mert a toleranciát befelé hazudja, a szabadságot ez nem biztosíthatja, az egyenlőséget pedig az egyenlőbbeknek esze ágában sincs betartani.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.