A fel nem robbant pedagógus-bomba

Blog VBT

Sokan azt hittük, hogy a március 16-ára meghirdetett országos pedagógussztrájk akár egy taxis blokád-szerű állapotot is eredményezhet Magyarországon, ráadásul pont a választás előtt. Csak hát közbejött az orosz-ukrán háború, ami úgy elmosta a polgári engedetlenséget, mint Fidesz a Momentumot. Ez pedig meglehetősen sok következtetésre adhat okot.

***

Az első és legkézenfekvőbb következtetés, hogy a két legnagyobb pedagógus szakszervezet az egyesült ellenzékkel lepaktálva arra a sokat hangoztatott kormányváltó hangulatra akart ráerősíteni, amely kormányváltó hangulat – a választási eredmények tükrében bátran kimondható – sohasem létezett.

Lehet persze ezzel a kijelentéssel vitatkozni, s olyasfajzat ellenzéki lózungokat használni, mint hogy „3 millióan a Fideszre szavaztak, viszont 5 millióan nem”, csakhogy a magyar választópolgárok egyértelműen, demokratikus formában nyilvánították ki akaratukat.

Ide citálom rögtön a hazánkkal szembeni, valószínűleg húsvét után kezdődő jogállamisági vizsgálatot, ami csak, és csakis azért húzódott el idáig, mert az EU döntéshozói egyértelműen nem akartak beleavatkozni a magyarországi választásba, legalábbis ebben a teljesen direkt formában nem. Nem éppen marginálisan jegyzem, meg, hogy ez esetben az egész jogállamisági vizsgálatuk létjogosultságát kérdőjelezték meg, hiszen a választás, mint a parlamentáris demokrácia legfontosabb intézménye, kulcsfontosságú egy ország életében. Ha tehát az adott országban a jogállamiság vitatható, mindenképpen a választás előtt kell megejteni egy ilyesfajta vizsgálatot.

Visszatérve a tanárokra, már az országos tüntetés kezdő időpontja sem véletlenszerűen született meg. A szervezők (és hát persze az egyesült ellenzék) célja nyilvánvalóan az volt, hogy az egy nappal előtte megtartott Békemenet jelentőségét csorbítva erős éket verjenek a Fidesz és a hezitálók közé.

***

Hozzá teszem: mindentől függetlenül magam is úgy látom, hogy a pedagógus-bérrendezés egyik elengedhetetlen és legfontosabb feladata kell, hogy legyen az ötödik Orbán-kormánynak. Amennyiben például az alacsony bérsávba esők bruttó 312 000 forintos fizetését nézzük, aminek nettója 207 000 forint, az szemmel láthatóan nem igazodik a jelenlegi minimálbérhez. Nem is teheti, hiszen a kormány nem rendelte hozzá a 200 000 forintos, megemelt minimálbérhez a bérszámítást, s így még mindig a 2014. évi minimálbér, azaz 101 500 forint a vetítési alap.

Ez még akkor sem elegendő, ha az ágazati szakmai pótlékok 10-ről 20 százalékra emelve kicsivel több, mint 9 százalékos emelést eredményeznek. A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete ezzel szemben azt akarja, hogy minimum 45 százalékos emelés történjen, ráadásul ez nem a pótlékra, hanem az alapilletményre vonatkozna.

Ez mind szép és jó, mi több, teljesen jogos. Csakhogy – visszatérve az alapfelvetésre – ez a fajta azonnali intézkedés olyan lenne, amihez még csak hasonlót sem találunk, nemhogy Kelet-Közép-Európában, de nyugaton sem.

Ha ugyanis a két szakszervezet által vázolt modellt elfogadná a kormány, néhány példával érzékeltetve a pedagógusok bére a következőképpen alakulna:

Főiskolai végzettségű pedagógus (10 éves szakmai gyakorlattal): bruttó 260 000 forint helyett bruttó 486 000 forint

Egyetemi végzettségű pedagógus (10 éves szakmai gyakorlattal): bruttó 540 000 forint.

Mesterpedagógus (40 éves szakmai múlttal): 960 000 forint.

***

A második következtetés képlete egyszerű: a szakszervezetek úgy tettek, mintha készek lennének valamiféle konszenzusra, ám sem a kormány többlépcsős bérkompenzációját, sem a megemelt pótlékokat nem fogadták el hivatkozási, jobban mondva kiindulási alapként. Csakis az azonnali drasztikus emelést tartották megfelelőnek. Ez nem volt más, mint egyértelmű kampányelem.

A pedagógusbomba tehát nem robbant fel március 16-án. Ennek oka látszólag az országos érdektelenség volt, hiszen kevés tanár csatlakozott a sztrájkhoz, s ezek a kevesek is valamiféle alternatív formában, nem teljes munkabeszüntetéssel protestálva a kormány oktatáspolitikája ellen.

A valódi ok a háború kitörése volt, ami egész új helyzet elé állította az egyesült ellenzéket. Azonban a látszólagos és a valódi ok egymásból eredeztethető. Ha ugyanis nem tör ki a háború, az ellenzékiek óriási összeggel, és nagyszámú apparátussal támogatták volna meg a mozgalmat. Mivel azonban a szomszédunkban dúló fegyveres konfliktus más kampánystratégiát igényelt, egész egyszerűen levették a kezüket róluk.

Megjegyzem, az, hogy az ellenzéki politikusok támogatása nélkül a két szakszervezet nem tudott megmozgatni egy országnyi pedagógust, sokat elmond magukról a szakszervezetekről, valamint azok érdekérvényesítő erejéről is. Ha az oktatók helyében lennék, mindkét gittegyletet elfelejteném, és ezek helyett létrehoznék egy valódi, erős, a mindenkori kormányzattal szemben konstruktívan gondolkodó, ámde kérlelhetetlen, a pedagógusokkal szemben pedig mindvégig lojális, egyéb politikai célokra nem felhasználható szakszervezetet.

***

A lezajlott választás dacára ezt a pedagógus bombát akkor is ledobták, ha detonáció helyett besült. A hatástalanítása pedig – ahogyan fentebb írtam – az ötödik Orbán-kormány feladata lesz.

A magam részéről az ősszel induló 2022-’23-as tanévre megadnám a magyar családtámogatási, pályakezdési és falutámogatási rendszerhez hasonlóan nagymértékű béremelést.

A megemelt bérekhez viszont megemelendő színvonalat is követelnék, aminek mérőszáma a diákok és hallgatók emelkedő teljesítménymutatói lennének. Ennek stagnálása vagy elmaradása esetén havi bontású pénzbeli retorziókat eszközölnék.

És akkor végre a tanárok is érdekeltek lennének abban, hogy diákjak okosodjanak.

() VBT ()

Kiemelt kép: Pixabay

 

 


15 hozzászólás “A fel nem robbant pedagógus-bomba

 1. Hosszú éveken át voltam az ELTE Apáczai Gimnázium vezető tanára. Nem sztrájkoltunk, 2008-ban küldtek nyugdíjba,akkor 11000ft-val. Igaz, ekkor még többet ért a forint. Hivatásuk volt a tanítás, a diákok versenyekre való felkészítése, órákon keresztül nem pénzért. Több olimpikon neveltünk. Nem “rinyáltunk”

 2. Azt gondolom, hogy fontos lenne a béremelések megtörténte előtt, különbséget tenni a hazafias elkötelezettségű és a liberális kozmopolita tanárok, pedagógusok között. Elsőre bizonyára furán hathat egy ilyen felvetés, mármint a distinkció a tanárok fizetését illetően, elkötelezettségi alapon, de gondoljunk csak bele, hogy kire bízzuk, kinek a kezébe helyezzük az elkövetkező generációk képzését, hazafiasságra nevelését. Nyilván nem kell ahhoz titkos ügynök, hogy tudhassuk, melyik pedagógusnak, milyen a világnézete, de spicliskedés nélkül is nyomon követhető a ténykedésük. Szerintem az elkötelezett, a hazát, a magyarságot, a haza, család, Isten, mélyen gyökerező gondolatiságát, hagyományát preferáló és szeretettel nevelő, tanító – a szó igaz értelmében – pedagógusok, akik ráadásul a mesterei a szakmájuknak, hivatásuknak, sokkal nagyobb fizetést, plusz jutalmazást érdemelnek, mint a globalista erőknek elkötelezett, a hazát csak territóriumnak tekintő lélekkufárok, “átnevelőtisztek”, a magyar gyerekből legyen janicsár jelszó alatt felsorakozó pszeudopedagógusok (a globalista eltörlés kultúra bajnokainak nézőpontja szerint, persze valóságosak).

  1. Legteljesebb egyetértésem! Valahol olvastam, olyat is hogy a sztrájkban résztvevők a sztrájk idejére ne kapjanak fizetést. Ez ha jól emlékszem törvényellenes lenne…viszont erkölcsi-etikai szempontból teljesen jogos.

 3. A pedagógus efftársak is csalódottak? Böszmeérás fizulenyulást szerettek volna?

 4. Vannak akik mester fokozatot értek el. (szám szerint….)
  Ők külön bérezést érdemelnének ,azokkal szemben,amik szrtájkolnak csak úgy egyszercsak.

 5. Az igazság az, hogy tényleg elakadt a pedagógusok bérrendezése. Mára már minden réteg – közmunkás, nyugdíjas, kutatómérnök, családos/gyermeket várók, védelmi erők: katona, rendőr, tűzoltó, orvos, nővér, ápoló, katasztrófavédelem…, soroljam még? megkapta vagy kapott jókora fizetésemelést, de a pedagógusok jóformán filléreket is alig… Pedig a gyermekeket ők tanítják, oktatják, nevelik felnőtt korukig. MIÉRT alakult így??? Tisztelettel kérjük a Kormányt, lépjen végre, de jó nagyot ám.

 6. Haló Ila!
  Meggyőződésem, hogy a tanárok 70%-a túl van fizetve! Továbbmegyek: alkalmatlan!

  1. Egyetértek. Maximum a nyugdíj emelés mértékéig kaphatnak béremelést. Élősködő here banda a 70%-uk. Kár beléjük a jó magyar levegő is. Tisztelet a 30%-nyi elhivatott PEDAGÓGUS-nak. Ezeket prémium formában lehetne díjazni a szülők értékelése alapján.
   UFF

  2. A dolog ott kezdõdik, hogy a sztrájk a bírósági döntés alapján, egyértelmûen törvénytelen volt. Másrészt a gyerekeket bevonták a sztrájkba. Ezt nem lehet eltûrni. Utilapu. Ha 16000 akkor 16000 erkölcstelen oktatót kell kitenni az állami oktatásból!

 7. “A megemelt bérekhez viszont megemelendő színvonalat is követelnék, aminek mérőszáma a diákok és hallgatók emelkedő teljesítménymutatói lennének. Ennek stagnálása vagy elmaradása esetén havi bontású pénzbeli retorziókat eszközölnék.”
  Izgatottan várom hogyan lehet ezt véghezvinni. Én már a bukásmentes iskola időszakában is tanítottam, és bizony hiszi a szerző vagy sem, inkább meggörbült a jegy minthogy pótvizsgáztassanak a kollégák.
  Amúgy éri e retorzió azt a magas fizetésű bírót, akiről kiderült bizony megalapozatlanul ítélt. Pénzt vonnak e el tőle ? És az az orvos aki bent felejti a törlőkendőt, tőle is levonnak pénzt ? És a vízvezetékszerelő aki rosszul szereli meg a csapot visszakérhetem a pénzt ?
  A szerző igen gyorsan, meglehetősen átgondolatlanul nyilatkozik.

  1. Vagyis a hozzászoló szerint, ha más bûnt követ el, akkor ez feljogosítja õt is a bûnelkövetésre! Nos errõl van szó. Ezeknek nincs helye a nevelésben!

 8. “Mesterpedagógus (40 éves szakmai múlttal): 960 000 forint.”
  Ez nem felel meg a valóságnak.
  A rokonomnak 40 éves gyakorlata, mesterpedagógus besorolása, mentorpedagógus szakvizsgája és két diplomája után 530 ezer volt a bruttója. Ez tény.

 9. Nagyon fontos a bérrendezés, de – hosszabb távon gondolkodva – legalább ilyen fontos lenne a felső vezetői háttér átalakítása, az ehhez megfelelő szakember-gárda kinevelése, helyzetbe hozása. (Más területeken erre voltak és vannak pozitív példák, itt miért ne lehetne?) Az új Nemzeti Alaptantervhez készített tankönyvek színvonala nem megfelelő (hallottam olyan pedagógusi véleményt, hogy az ő területén egyenesen használhatatlan), a Kréta rosszabb, mint ami előzőleg volt, stb. – ilyeneknek nem lenne szabad előfordulni! Időnként olyan érzésem van, volt elvtársi káderek váltottak nemzeti “köntösre”; a stílusuk engem erre emlékeztet. Másfelől bármilyen diszkriminatív intézkedés, ami egyes javaslatokban itt is megjelent, nem vezet sehova, a szakma lebecsülése, kivált becsmérlése, még ha van is alapja, még kevésbé. Időnként nem értem a felső vezetést, pl. az egyetemek reformját keresztülvitték, akkor az általános és középiskolákra miért nem fordítanak kellő figyelmet, hiszen valahol ez is az egyik pillére az oktatásnak, tágabb perspektívában a fejlődésünknek.

 10. Sajnos VBT téved. A “pedagógusbomba” nagyon is felrobbant minden magyar iskolában. Csak a romok közt még nem látjuk tisztán a következményeket. A tanárok túlterhelése és alulfizetése: tény. Érdemes összevetni egy átlagos tanár fizetését egy focistáéval vagy akár egy árufeltöltőével. Ahogy a tömeges pályaelhagyás, a Pisa-felmérések kudarcai és a tanárhiány is faktumok. Ez ellen próbáltak demonstrálni a pedagógusok, sikertelenül. Az, hogy sem a tanárok többsége nem állt a demonstrálók mellé, sem a kormány nem tárgyalt velük érdemben azt jelenti, hogy esély sincs a helyzet javítására. Ami nemcsak azért botrány mert nem becsüljük meg a saját értelmiségünket, hanem a már eddig is rosszul teljesítő és alulfinanszírozott oktatási rendszerünk végleg elszakad az európai standardtól. Gyengébbek kedvéért: még butábbak és képzetlelenebbek lesznek az iskolapadokat elhagyó fiatalok. Kinek jó ez? Mert Magyarországnak nem, az fix.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.