ENSZ – Amikor a bűnös vizsgálja az ártatlant

Blog VBT

„A magyar kormány nem fogadja el, hogy bírálják a magyar demokráciát, hiszen olyan nép választotta meg a kormányt, amely nem tűrné az emberi jogok semmibevételét.” – mondta alig néhány nappal ezelőtt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Majd egy 1956-os példát hozott fel az ENSZ és Magyarország sajátságos kapcsolatára.

***

Amikor 1955-ben a szovjetek kivonultak Ausztriából, sokan Magyarországon is azt hitték, hogy ez a vonulás egészen Kárpátaljáig fog tartani. Ez azonban nem így történt. Az élhetetlen Rákosi-éra utáni, a látszólagos enyhülésből fokozatosan az újabb kommunista terror felé haladó államberendezkedés az ’55-ös kivonulás elmaradása miatti csalódással párosulva nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1956 októberében a belpolitikai helyzet robbanáspontig fokozódott.

Az események menetét mindannyian ismerjük. Maroknyi, alig felfegyverzett civil került szembe a világ legerősebb hadseregével.

A nyugat pedig szavakban segített, bár ezek alatt is jobbára kétértelmű ígéreteket kell érteni.

Hiába, a szuezi válság sokkal fontosabb volt nekik. És persze kényelmes volt kelet és nyugat között meghagyni egyfajta pufferzónának hazánkat.

Így vérzett el aztán szabadságharcunk, miközben a szabad világ országai hipokrita siránkozásba kezdtek.

Az ENSZ 2021. novemberi bizottsági ülésén, melyen az ötévente megtartott „Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat” keretein belül felülvizsgálni kívánják az emberi jogi helyzet alakulását Magyarországon, nemzetünk képviseletében Szijjártó Péter erre utalt, amikor beszédét így folytatta:

*

„Ezekben a napokban 65 éve a magyarok harcba szálltak a szabadságukért és a szuverenitásukért. Nagyon sokan áldozták az életüket azért, hogy Magyarország a szabad világhoz csatlakozzon, ami végül cserbenhagyta őket – és ami meghatározta az ezt követő 30-40 évet, amit elnyomásban kellett töltenünk. (…) Magyarország teljes történelme szabadságharcok sorozata – éppen ezért bízhatnak bennünk, hogy nagyra értékeljük, mit jelent a szabadság, és mit jelentenek az emberi jogok.”

*

A teljes beszéd megtekintéséhez KLIKK IDE!

***

A cserbenhagyás a legenyhébb kifejezés erre. S hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy egy nagyon is ide kívánkozó, korhű beszámolót idézzek, ahogyan hosszú idő óta minden november 9-én teszem.

Roger Massip, a Le Figaro újságírója írta ezt 1956. november 9-én megjelent cikkében:

*

„Az Egyesült Nemzetek fáradhatatlan buzgalommal, szinte megszakítás nélkül egy teljes héten át az egyiptomi kérdést vizsgálta. Számukra a fő problémát még mindig Szuez jelenti.

És Magyarország? Majd később foglalkoznak vele.

Később, majd amikor már temetői csönd borul azokra a városokra és falvakra, ahol nemrég az évszázad legdicsőbb forradalma morajlott.

A felkelést még nem zúzták össze teljesen, a szovjet erők még folytatják gyilkos küldetésüket azok ellen, akik nem követtek el más bűnt, mint hogy szabadon akartak élni. A megtorlás ugyanakkor kész lefejezni a nemzetet. A felkelők a forradalom győzelmének euforikus óráiban felfedték magukat, a kommunisták most már mindannyiukat jól ismerik. Rengetegen vannak, a magyar nép színe-java: diákok, munkások, értelmiségiek és földművesek.

Ezeket a férfiakat és nőket halálra ítélik. Itt-ott felakasztanak egyeseket, lelőnek vagy deportálnak másokat. Egy emberiségellenes bűntett játszódik a szemünk előtt, melyet az Egyesült Nemzetek is ismer és számon tart. Szörnyű névvel illetik az ilyen tettet: népirtás. Még egy nemzetközi szerződésnek is ez a tárgya, amely a célból köttetett, hogy megakadályozza és megtorolja az ilyen tetteket.

De ki törődik ezzel manapság? Ki törődött vele aznap este New Yorkban? A magyar ügy tárgyalását elhalasztották, hogy a Közgyűlés az egyiptomi tűzszünettel foglalkozhasson. Aztán értesültek róla, hogy a szovjet delegáció szalonjaiban nagyszabású fogadást rendeznek. Így még egyszer elnapolták a vitát, és mindenki odament, hogy az októberi forradalom harminckilencedik évfordulóját ünnepelje…

Ezek az emberek a Budapesten életüket áldozó utolsó szabadságharcosok arcába sarat dobnak.

Az embert elönti a szégyen és döbbenet.”

          (Roger Massip – Le Figaro – 1956, november 9.)

***

Tegyük hozzá, hogy a mostani ENSZ jogfolytonosan működik az 1956-os intézménnyel.

Folytassuk azzal, hogy ezért az egyértelmű árulásért és megszégyenítésért az ominózus szervezet soha, egyetlen fórumon sem kért bocsánatot tőlünk, magyaroktól.

Végül fejezzük be a gondolatmenetet azzal, hogy az ’56-os szabadságharcunk vérbe fojtásában, az emberi jogok arcul köpésében, valamint a kommunista diktatúra bebetonozásában bűnrészességet vállaló ENSZ kíván most minket felelősségre vonni.

Csak azt tudom mondani, amit Roger Massip 1956. november 9-én:

Az embert elönti a szégyen és döbbenet.

() VBT ()

Kiemelt kép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

13 hozzászólás “ENSZ – Amikor a bűnös vizsgálja az ártatlant

 1. Minduntalan azt emlegetik, meg mi is elhisszük, hogy a szuezi válság miatt hagytak minket cserben. Nem. Szuezi válság nélkül is cserbenhagytak volna. Ez a szokásuk, mert számukra a magyar csak egy igahúzó barbár, akit lehet 1000 éve rugdosni, bűnbaknak nevezni, kifosztani, vagy akár átadni más kifosztóknak.
  Nézzük csak hányszor hagytak cserben és rúgtak belén, avagy fogtak össze, hogy elfojthassák hatalmas túlerővel a szabadságharcainkat:
  A teljesség igénye nélkül:
  Tatárjárás. Ahol még területet is követeltek tőlünk az “osztrákok” segítség fejében, pedig ugyanúgy fenyegetve voltak, mégsem jöttek segíteni, sőt elárulták IV. Bélát…
  Rigómező, Nándorfehérvár, Mohács, Kőszeg. De bezzeg Bécset jöttek megmenteni.
  150 évig nem jutott nyugatnak eszébe, hogy mi is keresztények, fehérek vagyunk (a balkániakkal együtt), pedig ha nem hal meg Dzsingisz kán, unokái akár egész nyugatot is leigázták volna…
  Ha Napóleonnak nem kellett egy császári szajha felségül, hogy hatalmát legalizálja, minket simán odadobtak volna Napóleonnak koncként.
  Rákóczi, 1848-as szabadságharc, aminek leverésére a cárt hívták segítségül, noha nekünk az oroszokkal nem is volt vitánk.
  1914-ben a magyargyűlölő félkegyelmű miatt belerángattak az első világháborúba,
  és persze Trianon, ahol a befogadástól “hálás”, “asszimilálódott” szomszédos nemzetiségi migránsok annyira hálásak voltak a több évszázados befogadásért, hogy “ez mindig is a mi földünk volt” jeligével elrimánkodták országunk kétharmadát, az erkölcsös nyugat még népszámlálást se tartott kideríteni, mégis mennyi az igazi nemzetiségi. Puszira leraboltak, csakhogy elpusztíthassanak.
  Most pedig a pogromok elől idemenekült és végtelenül “hálás” Dobrev-Niedermüller-Soros-stb. fajta épp el akar bennünket mind veszejteni a muzulmánoknak egyben eladva…a nyugati és szomszédos polgárok többségének és az ENSZ nevű maffiaegylet lelkes asszisztálása mellett…

  1. Más a helyzet. A Jaltai szerződésnek volt egy titkos záradéka, miszerint az aláíró felek a felosztást véglegesnek tekintik és nem törekednek annak megváltoztatására. Márpedig egy beavatkozás a szovjet övezetben ezt jelentette volna.
   Az ENSZ nevű sóhivatalról megvan a véleményem, de alig tűri el a nyomdafestéket.

 2. Legyen nyugodt, asszonyom, Deutsch Tamás megmondta, hogy mi, magyarok az elmúlt ezer évben is megvédtük a szabadságunkat, hát a következőben is meg fogjuk!
  Ennyi.

  1. Pistikém! Augsburg óta csatát nem nyertünk meg. Mohácsnál egyből taccsra tették az országot. Mit is védtünk mi meg az elmúlt ezer évben? Szabadságunkat? Kimentek az oroszok, mi meg önként jelentkeztünk rabszolgáknak Brüsszelben. Szapolyai János óta seggnyalók vezették az országot.

   1. Csakfideszkém!
    Urbánus közegben ilyenkor az iróniadetektort szokták emlegetni, faluhelyt viszont még előfordul a “ha nekem hazudtak, én is hazudok”-kitétel. Én inkább az utóbbival azonosulok.
    Megjegyzem, a Lech-mezeje óta rengeteg csatát nyertünk meg – főleg a 11-12. században -, de a mohácsi csata speciel évekkel a megvívása előtt eldőlt. Kossuthék viszont boldogan beleegyeztek volna olyan rabságba, amilyenben “Brüsszel” – ami ugye egy város – tart minket.

    1. Kossuth is a kasszával távozott az országból.. Igen, persze, ütközeteket megnyertünk, de háborút soha. A faluhely emlegetése, stb. ebből semmit sem értek. Ilyesmiről nem volt szó, és semmiféle irónia nincsen abban amit írtam. Brüsszel alatt az Európai Uniót értem amelynél hitványabb egyesülést(?) a történelem nem ismer, és amelyiknek pusztulnia kell, és ez nemcsak az európaiaknak, hanem az egész emberiségnek az érdeke. Erőmtől telhetően én is mindent megteszek, hogy mielőbb véget érjen ez a brüsszeli rémálom.

     1. Ej!
      Hát a Vértes eredetmondájáról, vagy Búvár Kund történetéről nem hallott az úr? Általános iskolában már tanítják…
      A német-római császárt sikerült megverni egy honvédő háborúban.
      Egyebekről (Szent László, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás győztes hadjáratai) nem is beszélve…

 3. Minket felelősségre vonni?
  Azt lehet ugyan,de éktelen ellenállást fog szülni. Pláne,hogy nem Mi vagyunk a vétkesek!

  1. Mit mondott az azóta lemondott bírónő Budaházynak amikor megkérdezte, hogy miben találta őt bűnösnek amiért 13 évet adott? A válasz: Mindenben bűnös.. (Amúgy a független magyar bíróság most adott 5-5 évet két gyilkosnak akik állati kegyetlenséggel agyonvertek Badacsonyban egy borászt. Hozzájuk képest -szerintem- Budaházy György ministránsfiú a templomban.

 4. Gratulálok a külügyminiszter (és külgazdasági) úrnak!!!
  Nem szabad már hagyni magunkat ütni-vágni, tökönrúgni azokat, akik szembeállnak velünk.

 5. Mi ebben a meglepő??? Az ENSZ-t TÉNYLEGESEN UGYANAZOK a szemita családok vezetik, mint minden mást a világon. Mi pedig el lettünk könyvelve mocskos antiszemitának. Azt a Netán Nyaút, aki ennek ellent mert mondani, most takarították el (nagy nehezen) a politikai színtérről. Szipetya bátor, de a szómágia immár kevés. Nem túl nehéz megoldani, h. aki a hazánk ellensége, az VÉLETLENÜL balesetet szenvedjen. Mikor a hatodik Soros-csicskát üti el a miskolci ötös metró (sic!), a hetedik TALÁN elgondolkodik.

  1. Nincsen igazad. Az ENSZ a garantáltan impotens politikusok gyülekezete. Olyanok vannak ott akikről kiderül (alapos orvosi vizsgálattal) hogy képtelenek erekcióra.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.