Momentumosok és roma szeparatisták

Blog VBT

***

„Egyik párt a másik” (ismeretlen népi influenszer)

***

A napokban Donáth Anna, a Momentum európai uniós képviselője hivatalosan fogadta Kamarás István történész, politológust, az Opre Roma Párt elnökét. A politikusok – sok más mellett – az autonóm roma tartomány megteremtésének lehetőségéről folytattak tárgyalásokat. S igazán nagy kár, hogy erre a bizonyos találkozóra nem hívták meg külső megfigyelőként Emir Kusturicát. Mert ami ott történt, az annyira abszurd, hogy valósággal filmre kívánkozik.

“Csak vért, verítéket és könnyeket!”

A pártelnök Facebook videóüzenetben tudósította a beszélgetésről támogatóit. Ennek kivonatolása pedig elengedhetetlen fontosságú volt számomra. Mit mondjak, churchilli hasonlattal élve vér, veríték és könnyek jutottak osztályrészemül, amíg az alig több mint három perces szösszenetet papírra vetettem. Pedig nem erre készültem. Úgy gondoltam, hogy aki ma Magyarországon egyszerre történész, politológus és pártelnök, az a retorikai képességnek sincs híján, valamint beszéde feltételez egyfajta műveltséget. Finoman szólva elvárásaim egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis részben teljesültek. Ám muszáj volt képet kapnom arról, milyen az, amikor két országromboló együtt akar „jobbítani” a haza sorsán.

Donáth Anna ténykedését aligha kell bemutatnom a kedves olvasóknak. Országrontó brüsszeli szónoklatai ugyanannyira közismertek, mint pártja más korifeusainak hazaáruló cselekedeti. Akik pedig nem lennének képben Kamarás ténykedését illetően, nos, ő az a lángelme, aki négy megye – Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg – területén roma tartományt hozna létre. Már ez a kijelentés is elég ahhoz, hogy a demokratikus államrend megzavarása, valamint az ország területi szuverenitásának veszélyeztetése miatt perbe fogják. Ám ez valami – általam nem ismert – furcsa oknál fogva eleddig nem történt meg. Ami viszont megtörtént, az a nagy elmék találkozása.

A videón elmondott beszéd a szépérzék és az igényesség megzavarására alkalmas szófordulatokat tartalmaz, így azokat csak erős idegzetűeknek ajánlom megtekintésre.  

***

***

„Kedves barátaim! Egy nagyszerű beszélgetésen vagyok túl. Donáth Annával volt egy több mint egyórás beszélgetésem. Donáth Anna az európai uniós képviselő asszony a Momentum színeibe’. És hát elmondta a gondolatait. Hát beszélgettünk arról… Európai Unióról, Magyarországról, kisebbségekről, cigányságról. Ő is elmondta a gondolatait, én is elmondtam a gondolataimat. Sok dologba’ egyeztünk, sok dologba’ viszont nem. És azt láttam viszont, hogy az Anna az nagyon felkészült. Tehát tele van empátiával, felkészült, akar javítani, akar változtatni ezen a politikai mocsáron, ezen a társadalmi mocsáron. És hát őszintén elmondtam neki, hogy mi, cigányok mit gondolunk.”

Gondolom, Kamarás a roma kisebbségek helyzetére gondolt, amikor erről beszélt, ugyanis nem hinném, hogy a tárgyalás során a sváb, a szlovák, a szerb, a horvát, vagy a román kisebbségek szóba kerültek volna. Bár igaz, ami igaz, olyanról sem tudok, hogy a dunai svábok einstandolni akarnák Bács-Kiskunt. Az mindenesetre szívmelengető, hogy Anna felkészült, hiszen empatikus. Akár egy politikai mocsárlény. S az is örömteli, hogy Kamarás az egész magyarországi cigányság nevében beszél. Ennek igazságtartalma erősen konvergál ahhoz, amikor Donáth az összes magyar ember nevében emel szót bármiért, bárhol.  

„Tehát hogy huszonnegyedik órában vagyunk egy békés társadalomi élet megteremtéséhez, vagy utána. Az is lehet, hogy már nem fog sikerülni. De mi részesei akartunk lenni annak, hogy akarjuk, hogy sikerüljön, és ebben a munkába’ részesei akarunk ennek lenni.  Tehát ezt is elmondtam őszintén.”

Legényesen bevallom, az eszmefuttatásnak e pontján úgy megrekedtem, mint ekhós szekér a társadalmi mocsárban. S e ponton szenvedett nálam végzetes defektust Kamarás politológus léte. Annyit mindenesetre sikerült kihámoznom belőle, hogy lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy ki tudja…

„Illetve beszéltem arról is, hogy programok mellett kellene politizálni. És mi az integrációnak a hívei vagyunk, mer’ ami most van, az nincs integráció. Ezt ebbe’ egyetértettünk, hogy nincs integráció, lassú beolvadás meg beolvasztás folyik, ilyen integ-rációs köntösbe csomagolva. Ezt mi nem akarjuk. Programokról beszéltem, hogy az Opre Roma Cigánydemokrata Néppártnak van programa… programja; integrációs programja. Például a kvóta, hogy a 2011-res népszámlálási adatok szerint, pedig hát ez messze nem azt takarja, mondjuk, mint a valós adatokat. De hogy mondjuk az szerint, ahány cigány van abba’ az országba’, vagy abba’ a községbe’, akkor a parlamentbe’, vagy a… az önkormányzatokba a cigányság képviselőként ott kellene, hogy legyenek. Tehát ezt meg kellene oldani, hogy ha azt akarjuk, hogy valami változás történjen Magyarországon.”

Ha a huszonnegyedik óra taglalásakor hagytam is egy mákszemnyi menekülőutat, ez volt az a rész, ahol Kamarást, mint társadalomtudóst, végleg eltemettem magamban. Az kétségtelen, hogy az első stúdiumok idején tanult terminusok közül az integrációt és az asszimilációt megjegyezte. De sajnos az is biztos, hogy hol fordítva, hol szintetizálva használja ezeket. Az pedig teljességgel nyilvánvaló, hogy láthatólag fogalma sincs a magyarországi népképviseleti rendszerről. Mert ha lenne, akkor pontosan tudná, hogy amiről beszél, az a kisebbségi önkormányzatok, illetve az országgyűlési kisebbségi képviselők útján már rég megvalósult. Kamarás tehát feltalálta a melegvizet a teában. Ha csak nem valamiféle roma numerus claususra gondolt. Mert akkor az már egy teljesen másik pokoli történet.    

„Azt is elmondtam, hogy amennyiben mi nem látjuk a garanciát arra, hogy elindul valami változás, és harminc év folyamatát nézzük, és még mindig ugyanott fogunk tartani, akkor nekünk muszáj lesz a saját magunkról… saját gyerekeinkről, unokáinkról gondoskodni. És akkor nem tudok mást mondani, nem tudunk mást mondani, mint az autonómiát. Az utolsó mentsvárként jönne, de lassan azt érzem, hogy ez lesz az első, hisz senki nem tud más alternatívát főmutatni. Tehát muszáj erről beszénünk, hogy ha semmi más nem lesz, akkor a gyerekeink, vagy unokáink jövőjének az érdekébe’ muszáj ezeket a lépéseket megtenni.”

Az autonómia kérdéséről fentebb már írtam. Egész egyszerűen alkotmányellenes. Arról nem is beszélve, hogy az általa elcsatolni óhajtott területeken (Istenem, ha Károlyi élne, a keblére ölelné), bár a cigányság jelentősen reprezentált, de más megyékhez képest egyáltalán nem felülreprezentált. A nem roma lakossághoz képest pedig Magyarország egyetlen megyéjében sem alkot többséget. 

„Ezt elmondtam őszintén Annának, és nem tudom, milyen hozadéka lesz, politikai szempontból lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz. Nyitottak vagyunk. Programszinten nyitottak vagyunk mindenkivel egyeztetni. Díszcigány státuszból nem kérünk, egyértelmű, nem érdekel, se a pénzük, se a hatalmuk. Programok szintjén szeretnénk változásokat elérni. Ebbe’ hajlandók vagyunk együttműködni bármelyik párttal.”

A kommünikének ez a pontja már valósággal jakabpéteri mélységekben mozog. A fennhéjázó gőg, a segítség elutasítása, ugyanakkor a juss megkövetelése egyszerre vérforraló és megmosolyogtató. Ahogyan az is, hogy ők bizony bárkivel hajlandók együttműködni, de azért vannak feltételeik. Nekik…  

„Ezt is elmondtam neki, illetve azt is, hogy ugye, az Opre Roma Cigánydemokrata Néppárt behozott egy új… ööö… ööö… ööö-… ünnepséget a cigány közéletbe. Ez a roma önrendelkezés világnapja. Ezt mindég Pünkösdkor tartjuk. Most Albertirsán lesz a központi rendezvény. Ott fogunk csinálni egy közéleti napot is ezen az ünnepség keretein belül. És erre meghívtam Annát, ő elfogadta, tehát ez márc… május 31-én vasárnap fog lenni. Még hívok meg másokat is természetesen. Na most ezt elfogadta, tehát van egy ilyen… ööö… párbeszéd, még folytatódni fog.”

Természetesen ez a világnap sem elfogadva, sem bevezetve nincs. Viszont igen nagy hasonlóságot mutat az Opre Roma egy régebbi kezdeményezésével, a roma nemesség megteremtésének óhajával. Igen, nem elírás, tényleg van ilyen.  

„Hogy most ennek lesz-e politikai hatása az Opre Roma Cigánydemokrata Néppárt életébe’, vagy… vagy… a Momentum életébe’, vagy egész Magyarorszá…gi cigányság, magyarországi jövőjében, ezt én nem tudom megmondani. Nem tartom ezt annyira… ööö… valószínűnek se, de azé’ nem vetem el teljesen. Tehát… nagy vót a, nagyok vótak még a különbségek. Úgyhogy… há’ majd meglátjuk. Azé’ bizakodunk.”

A retorikának vannak bizonyos szabályai. Ilyen szabály az erős kezdés és az erős zárás. Hogy ez a végeérhetetlenül unalmas, ostoba és bántó módon kormányellenes szónoklat úgy végződjön, ahogyan kezdődött (v.ö. bután, ostobán, kisiskolás szinten), az egyfajta jövőképet ad arra nézvést, hogy az önjelölt próféták kellő számú követővel a hátuk mögött miféle szellemi pusztítást tudnak végezni. Ha pediglen a korábbi pártoló Jobbik és Vona Gábor után a  Momentum is csatlakozik a pártolói körhöz, akkor ez a pusztítás akár a tettlegességig is fajulhat. Na, persze ehhez a DK-nak is be kell szállnia. 

() VBT ()


13 hozzászólás “Momentumosok és roma szeparatisták

 1. Ha nem állnának hadak Európa egész területén, hogy elpusztítsanak mindnyájunkat, akik között elsőnek pont a cigányokat tervezik a muszlimok kiiktatni, már csak a móka kedvéért úgy 20 évre kipróbálnám ezt az autonómia ötletet. Egy feltétellel, hogy legyen tétje is a dolognak: aki ebbe az új cigányországba igazol és nem tud elszámolni a neki lakosságcserével juttatott házzal és javakkal, az 20 év múlva repül egyenest vissza Indiába.
  Naszóval elkerítenénk népességarányosan úgy egy síkvidéki megyét és lakosságcserével betelepíteni mindjárt az összes nem asszimilálódott Kamarás atyafit. Az összeset, akinek nincs folyamatos munkaviszonya és a magyar átlagnál, vagyis max. kettőnél több gyereke van.
  Aztán határőrség, vám, útlevél, vízum megléte esetén lehetne csak ki és bemenni, nehogy szétszedjék a síneket, fát és házakat és azt kiárusítva éljenek mint Marci Hevesen. Nuku TV csatorna, közműrácsatlakozás a magyar hálózatra, nuku ki-be mászkálás, nuku nemcigány tanár, banki utalás, nuku felzárkóztatás, fehér orvos, ápoló, rendőri biztosítás, nuku nyugdíj, nuku táppénz, nuku segély, nuku iskolai ingyen gyerekélelmezés, nuku családi pótlék. Semmi, amit mi fehér képződmények biztosítunk jelenleg. És legfőképp nuku nemzetközi apanázs meg segély, hisz már van önálló lehetőségük.
  Maradna csak a roma öngondoskodás és munka.
  Vajon hány hónapig bírnák, mielőtt visszarimánkodnák magukat “agyonsanyargatott, szegregáltan tanított, elnyomott” magyarrá? Öt, hat hónap?
  Ha nem ismernénk már eme “elnyomott” “szegregált” cigány (természetesen tisztelet a magyarként érző és dolgozó cigányok felé, akik persze boldogan maradnának velünk) polgártársaink közismert munkaszeretetét, s tudni azt, hogy lekopasztanának minden házat, infrastruktúrát győztes hadakként, bizisten meg kellene próbálni. Valszeg úgy járnánk, mint Haiti vagy most fog Dél-Afrika, kapnánk egy Mad max. világot.
  Biztosan ezt akarják, Kamarás úrék?

 2. Ez az a momentumos Donáth Anna akinek az apja Donáth László, pap létére a lányával együtt szeksz zaklatok. Ès még ez a szekszuális szemét ringyó EU. parlamenti képviselö. Megáll az ész.

 3. Ez a két lángelme országos szintű szegregációt akarna, hogy aztán üvöltve mutogathasson az országra, itt lágerbe zárták a cigányságot!!!
  Donáth Anna már régen “beárazta” magát, a Kamarás nevű “történész és politológus” mennyit ér?
  Ha valaki valóban tenni akar a cigányság felzárkóztatásáért akkor kit keres fel az EP-ben? Az EP – tudtommal egyetlen – cigány származású képviselőjét, Járóka Líviát, vagy Donáth Annát?

  Kamarás roma úr nem szokott járni a 9-es busszal vagy a 83-as trolival a VIII. kerületben? Ott van egy megálló, a Muzsikus Cigányok Parkja, azt mikor akarja átneveztetni? Legyen óvatos mert ha Czinka Panna megunja képes visszajönni hogy elhúzza a nótáját!

  Ja, és Kamarás úr most árazta be magát, a ballibnél ?

 4. “…akkor nekünk muszáj lesz a saját magunkról… saját gyerekeinkről, unokáinkról gondoskodni. És akkor nem tudok mást mondani, nem tudunk mást mondani, mint az autonómiát. “
  Ezek szerint bevallotta, hogy eddig ezt nem tették meg!
  Akkor ez, hogy van???
  Ez egy hebegés, habogás, dadogás volt egy ostoba ÉRTELMISÉGITŐL!
  Másodjára Kunhalmival tárgyalhatna.
  Két művelt fő sokat segíthetne a balyon!
  Hármasban még jobb!
  A cigány pártelnök, az oktatáspolitikus és egy donut.
  Csak kávét is hozhassanak hozzá, hogy a (szín) kompozíció teljes legyen.

 5. Egy autonómiával saját magukat szegregálják.
  Vagy úgy gondolták, hogy kapnak egy területet és mellé suskát, mait saját eszűleg elisznak?
  Vagy kapnak egy területet, és dolgoznak, és eltartják magukat?
  Ha igazi politikus ez a nem idén nyáron barnul értelmiségi, és az EU-s politikussal akart beszélni, miért nem Járóka Líviát kereste meg?

  1. Gondolom Járóka helyre tette volna!
   A lényeg a hergelés, uszítás, zavarosban halászás, sajnáltatás, majd rögtön utána a követelőzés, fenyegetőzés és még sorolhatnám.
   Ezt hívják társadalmi integrációnak és a fajtáik dörömbölnek a határainkon.
   Minél többet kapnak, annál többet követelnek, mert ők a szegény szegregáltak.
   Makarenko üdvözletét küldi.

   1. Ez az! Olyan mindegy hogy hogyan beszél, szinte már megint könnyelmüség a felszíni dolgokkal többet törödni, mint a lényeggel.
    A civilszervezetek nem fognak lenyugodni Gyöngyöspata után. Lám a következö ötlet már az cigány intellektus szájából hangzik el. Nem az a lényeg, hogy hogyan, hanem az, hogy mi. Legyen az oly exotikus is, alkotmányba ütközö is, fontos, hogy máris, egyenesen “Brüsszelhez” fordult öurasága. Fontoskodik és a huzavona el is indul, lesz mivel izgatni. Példákat hozni a támogatott székely autonómia révén.
    Nem vesszük észre, hogy a civilszervezetek-ellenségzék, a médiájuk mi minenre képes? Ami azután müködik is. Addig ameddig vagy kerül valami bíróságnak való, ahol az ítélet garantált és mit tesz az? a magyar jogállamiság kontójára kerül. Fenyegetést kimondani ami aztán szintén megfordul és akormánytól jön.
    Niedermüllernek nem lett semmi baja, hiába,…makogott a kormánysajtó, makogott az egyház, és? Jávor Benedek ott van ahol lennie kell, hiába apellált a kormány, hogy ne kerüljön Brüsszelbe a pocsék sértés miatt. Majd jönnek a még cifrább szitkok is, minden következmény nélkül. És a többi és a többi. Az Alinsky recept azt modja, izgatni kell a végkimerülésig, nemszünö rendbontás a büntethetöség határáig addig amíg a lakósságnak elege lesz belöle s a kormány ellen fordul, miért engedi meg? Azt persze, az összefüggéseket nem látva. Van elég civilszervezet az országban, amely gondoskodik az ötletadásról, a tanácsadásról, ügyvédi beavatkozásról. Fel kéne ébredni már és nem is túl késön.

 6. Már 600 éve itt élnek velünk és nem voltak képesek integrálódni.
  Mit gondol ez és a hasonló hüje (j) mindig mi fogjuk őket eltartani?!

 7. Tessék, kérem! A Fidesz a Kárpátmedencei magyarok nemzetiségi jogaiért küzd mint “a hagyományos kisebbségeikért”.
  Ez mi ha nem elöre megfogalmazott recept a cigányság számára, hiszen ök is hagyományos kisebbség. Mi több, beszéli is az ország nyelvét.
  És mivel foglalkozik, min töri a fejét az Opre Roma Cigánydemokrata Néppárt, ha nem “a feltételek megszabta” beilleszkedésen? Megfelelö, v. nem megfelelö, de támogatással.
  Sok kicsi sokra megy alapon a sok méltánytalanság is sokra, elegendöre mehet, ahhoz hogy..
  Az a dolgunk, hogy milyen primitíven mondja, vagy az, hogy idejében gondoskodjunk a tanárverök ideológiai fegyverkezéséröl.
  “Ez a roma önrendelkezés világnapja. Ezt mindég Pünkösdkor tartjuk.” Lám, “Roma önrendelkezés” amit az illetö ország kormányának kellene teljességgel finanszíroznia, de az ilyesmi nem számít az ideológiák táptalaján. És miért ne éppen Pünkösdkor legyen a nagy hacacáré, hogy eltünhessen a különbség, ki miért ünnepel. Meg aztán ha egynéhányuk ittasan megfeledkezne magáról? Semmi az, ilyenkor és ebben az állapotban, bocsánatos.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.