Dobrev Klára betegsége, valamint annak lehetséges következményei

Blog VBT

Dobrev Klára koronavírusos lett. Sokan nem érzik át ennek a hírnek a veszélyét, így hát muszáj róla beszélni. Sokan ezután se fogják érteni, de az már nem az én dolgom. Az én dolgom csupán annyi, hogy a 4 (vagy több) részre szakadt Magyarországon – minden ellenérzésem dacára – próbáljak ember maradni azokkal szemben, akik velem (velünk) mindig is embertelenül viselkedtek. 

***

24 óra alatt futótűzként terjedt el az interneten a hír: Dobrev Klára koronavírusos lett.

Az egyik fő alapfelvetést, miszerint elképzelhető, hogy a hír nem igaz, hogy ez csak valamiféle trükk az ellenzéki vezér részéről, sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudom. Erre csak a kezelőorvosa lenne képes, aki egyértelmű adatokkal szolgálna arra nézvést, hogy Gyurcsány Ferenc felesége valóban fertőzötté vált-e. Mindenesetre jó lenne látni valamiféle hivatalos iratot (t.i. bizonyítékot) a fertőzés meglétére.

Nem összeesküvés-elmélet ugyanis, hanem nagyon is lehetséges teória, hogy a járványt eddig is kormánydöntögető célra használó ellenzék kulcsfigurája köré csoportosult kampányszakértők nagy lehetőséget láttak ebben. Gondoljunk csak bele! Dobrev kapcsán be lehet számolni mindenféle olyan vélt vagy valós anomáliáról, ami a magyar egészségügyben észlelhető. S bocsátassék meg nekem ez a bizonyos ”valós” kitétel, de aki bármiféle módon részese volt már egy részfeladatokra bontott nagy feladat véghezvitelének, az tudja, hogy a vis maior típusú ismeretlen tényezők, valamint az emberi tévedhetőség miatt soha, semmiben nincs 100%-os hatékonyságú, tökéletes véghezvitel. Pont, mint a kormányzás esetében, amely ugyan folyamatosan törekszik az optimális hatásfokra, de azt soha el nem érheti; a cél sosem a tökéletes, hanem mindig a lehető legjobb elérése.

***

Tételezzük fel azonban, hogy Dobrev Klára valóban elkapta a kórt, s ennek megfelelően ápolásra szorul.

Itt jut szerephez az általánosan gyakorolt kormányszimpatizáns fogadtatás, miszerint „Isten nem ver bottal”, „reméljük, hogy nem ússza meg”, etc.

Kiindulási pontunk az, hogy a kormányzó Fidesz-KDNP pártszövetség a keresztény-konzervatív értékrend mentén kormányoz, s szimpatizánsai is ezt az ideológiát vallják magukénak. Ebből eredően az ilyesfajta kijelentések többszörösen ássák alá azt az erkölcsi legitimitást, melynek alapja a keresztény hit. Hívő ember ugyanis nem kívánja senki halálát, de még betegségét sem; épp ellenkezőleg: a krisztusi tanok értelmében minden elkövet azért, hogy akár ellenségeit is szeretni tudja.

A hívő ember azzal is tisztában van, hogy Isten nem bünteti az embert, hiszen értelmet és szabad akaratot adott neki, aminek értelmében rá bízta földi boldogulását. Isten tehát nem beleavatkozik az ember földi életébe, hanem csupán jelzőköveket, iránymutatókat, szabályrendszereket ad, hogy ez alapján az ember eljuthasson a földi lét utáni mennyei létbe.

Kormánypárti szempontból tehát még az iránta érzett harag okán sem mondhatjuk Isten jogos büntetésének Dobrev Klára megbetegedését, ahogyan nem kívánhatjuk Dobrev Klára halálát sem. S nem csupán kormánypárti, hanem egész egyszerűen emberi szempontból sem. Ugyanakkor szintén nem projektálhatunk, nem csúsztathatunk. Nem sorolhatjuk régi bűneit és cselszövéseit, nem olvashatjuk a fejére országrontó tevékenységét, hiszen beteg. A beteg embernek pedig mindig, minden körülmények között mielőbbi felgyógyulást kívánunk. Mert akár így, akár úgy, a politikai harcok terepe sosem lehet egy kórházi szoba. Kiváltképp, hogy Dobrev Klára betegsége folytán sok olyan hazugságokból felépített légvár ledőlhet, melyek már a 2022-es választás végvár-vonalát képezik.

***

Az a látensen vírustagadó ellenzék, amelyik szintén burkoltan, aztán pedig teljesen nyíltan vagy oltásellenessé vált, vagy az oltásellenes szektákat sub rosa támogatta, s amelyik aztán az oltásellenességből átváltott a vakcina-ellenességbe (szigorúan a keleti vakcinák tekintetében), az most, a minden eddiginél erősebb harmadik hullámban szembesül azzal, hogy eddig ostobaságokkal kürtölte tele a hazai és a világsajtót, hergelte a közvéleményt, uszította az embereket a kormány ellen, pusztán hatalomszerzési célból. 

Az ellenzéknek épp ezért nem marad más lehetősége, mint előre menekülni, méghozzá a leggusztustalanabb, legsötétebb eszközökkel. Lásd a 444 nemrégiben megjelent cikkét, amelyben Orbán Viktort egyenesen 15 ezer ember meggyilkolásával vádolják, s a fejére olvassák, hogy nyitásról konzultál, miközben a sosem látott erejű harmadik hullám következtében pont hogy szigorításokra kényszerül, ahogyan azt is, hogy az Európai Néppárttal csatázik, miközben idehaza tombol a járvány. Természetesen a cikk kereszthivatkozásai saját cikkekre mutatnak, egyszóval a 444 igazát a 444 igazával kívánják megtámogatni, relevanciájuk tehát túlságosan lassan kezd konvergálni a nullához, méghozzá alulról. A sok hazugsághoz ugyanis jókora adag igazság kell még, hogy a szavuk hallgatássá szelídüljön. Ez még messze nem az igazság kimondása lesz, hanem csak a hazugság abbahagyása.

Nyilvánvalóan az összes ilyesfajta megnyilatkozás azt a célt szolgálja, hogy az egyértelmű eredmények ellenére minden eszközzel elhitessék a választópolgárokkal a kormány tehetetlenségét. Ezért jelennek meg az egymásnak sokszor 24 órán belül ellentmondó “szakértői vélemények”, a hivatalos statisztikaként tálalt hamis adatok, a félinformációknak sem nevezhető hazugságok, melyeknek nincs más céljuk, mint a zavarkeltés és a kormányba vetett bizalom aláásása.  Hogy csak kettőt ragadjunk ki a rengeteg álhír és dezinformáció közül: először is a kormány nem a járvány súlyosbodása ellenére rendelt el nemzeti konzultációt, hanem azon egyszerű oknál fogva, hogy minél nagyobb társadalmi legitimációt szerezzen az enyhítések bevezetésére. Sajnos pontosan amiatt a destruktív ellenzék miatt van erre szükség, amelyik még katasztrófahelyzetben sem tudja félretenni hatalmi vágyait. A másik egyértelmű hazugság az Európai Néppárttal való csatározás. Itt ugyanis pontosan fordítva történt minden, mint ahogy az ellenzék állítja: pont, hogy az Európai Néppárt kezdett volna bele egy Fidesz elleni boszorkányüldözésbe, dacára a kontinensen tomboló járványnak.

***

Állapotától függően Dobrev Klára is át fog esni valamilyen típusú metamorfózison. S ahogyan minden megnyilatkozásában igyekezett bírálni mind a járványkezelést, mind a magyar egészségügyet, attól függően, hogy kórházi ápolásra szorul-e, avagy odahaza vészeli át a rossz napokat, kommunikációjában döntő változás fog beállni.

Nem, ne arra gondoljunk, hogy szelídebb lesz! Épp ellenkezőleg! Mind keményebb, a valóságtól elrugaszkodottabb vádaskodásokkal fog előállni. S ez nem csupán a beteg ember elkeseredéséből, hanem tudatos kampánystratégiából származik majd. Saját betegségéből fegyvert kovácsolva fog egyszer mártírszerepben, másszor a mindent túlélő harcos szerepében tetszelegni, attól függően, hogy az egyesített ellenzék központi kommunikációs irányvonala épp melyik variánst kívánja meg részéről.

A követendő példa – férje személyében – ott van előtte. Elég, ha abba belegondolunk, hogy Gyurcsány Ferenc az MSZP szakadása közben az ellenlábasai által kiszivárogtatott őszödi beszédet is „igazságbeszédként” kezdte el hirdetni rögtön a kiszivárogtatás után, a 2006. október 23-i vérengzést pedig arányos és igazságos ellencsapásként nevezte meg.

Ne legyenek tehát illúzióink. Kiváltképp annak tudatában, hogy még csak 2021 márciusát írjuk. Az ellenzéki kalibrátor már most be van állítva egy olyan, egyre erősödő fokozatra, aminek szinte elviselhetetlen durvasága és ízléstelensége majd csak jövő év tavaszán fog tetőzni, a kampány sokadik hullámában. Ez a fajta stratégia azonban számos veszélyt hordoz magában, hogy végezetül egy önmaga farkába harapó kígyó képében leplezze le az ellenzéki összefogás fantázianevet viselő politikai haknicsapatot.

***

Így vagy úgy, de Dobrev Klára most egy olyan hazugságspirálba kerülhet, amiből egyszerűen nem jöhet ki jól.

1: Amennyiben bebizonyosodik, hogy a fertőzést valójában nem kapta el, s azt csupán propagandacélokra használta, politikai karrierjének örökre befellegzett.

2: Amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban elkapta a fertőzést, s azt odahaza lábon hordja ki, ellenben továbbra is folyamatosan uszít és hazugságokat terjeszt, viszont gyógyulása után szemrebbenés nélkül elfogadja majd a gyógyultak és oltottak számára kiutalt plasztikkártyát, hasonlatossá válik azokhoz az ellenzékiekhez, akik a kormány által biztosított támogatási formákat igénybe vették. Ezzel saját maga által hangoztatott függetlensége és objektivitása örökre a múlt ködébe vész.

3: Amennyiben bebizonyosodik, hogy valóban elkapta a fertőzést és a kórházi ápolás során gyógyul meg, primitív riogatásai a magyar egészségügyről parttalan rémhírterjesztéssé válnak.

Azt a kormánypárti narratívát, miszerint „Dobrev Klára végigfertőzte az országot” annak ellenére elhibázottnak tartom, hogy magam is kormánypárti vagyok. Elég, ha csak saját magunk kényelem szülte, illetve figyelmetlenségből eredő szabályszegéseire gondolunk, vagy csupán arra, hogy nem tudhatjuk: a vírus hol, mikor, ki által csap le ránk. Arról nem is beszélve, hogy Dobrevet valamiféle harmadik hullámbeli zéró páciensnek beállítani szerintem nevetséges és kontraproduktív.

***

Bizton állíthatom, hogy Dobrev Klára valóságos iskolapéldája lesz annak a helyzetnek, amikor a politika és a morál szembenállnak egymással. Az egyik legismertebb ellenzéki vezető nem kormánya ellenzékévé, hanem népe ellenségévé vált az elmúlt évtizedekben. Politikai szempontból ez azt kívánná meg, hogy vele szemben zéró toleranciát hirdessünk, s ne biztosítson számára menekülési útvonalat még a betegsége sem. Morális szempontból viszont a fentebb leírtak értelmében az lenne a helyénvaló, ha amennyiben Dobrev a teljes gyógyulása idejére betegként viselkedik, s csak a gyógyulására koncentrál, mi is irgalmas szamaritánusokká váljunk.

Habár ez esetben a politikai indíttatású rekaciókat látom reálisabbnak, magam a morális választ tartom helyénvalónak.   

Mindezek értelmében mielőbbi teljes gyógyulást kívánok Dobrev Klárának, s kívánom még neki, hogy élethosszig tartó szövődményként jöjjön rá arra: működő demokráciában a politikai pálya nem neki való, hanem olyanoknak, akik mindennél jobban szeretik saját hazájukat.

() VBT ()

Kiemelt kép: MTI; Fotó: Horváth Péter Gyula/PestiSrácok.hu

33 hozzászólás “Dobrev Klára betegsége, valamint annak lehetséges következményei

 1. M mint egy paradicsom madár úgy néz ki, úgy tudom a vírus a madarakat nem fertőzi vagy mégis ?

 2. Otthonléte alatt esetleg megtanulhatná a magyar történelemben egykor fontos szerepet játszott városok neveit, mint pl. Pozsony, Kassa , Nagyvárad, Kolozsvár, Nándorfehérvár stb

 3. Inkább arra legyünk kíváncsiak, hogy hol gyógyul? Ha valamelyik magánkórházban a saját költségük, magánbiztosításuk terhére luxuskörülmények között, akkor talán tényleg beteg.
  Ha otthon, vagy állami kórházban, akkor biztos, hogy színjáték, és a kormány kritizálása a cél. Akkor is kilóg majd a lóláb, ha dicséri az orvosok áldozatkészségét, mert ott lesz a szavaiban, hogy a szörnyű járványhelyzet és kórházi lepusztulások ellenére voltak jók az orvosok.
  Amúgy leginkább abba az intézménybe menjen, amit pazarul megajándékozott azzal a 20 db. maszkkal. Biztosan örökre hálásak lesznek neki ott az önfeláldozó, bőkezű segítségéért…

  1. Ez a nőszemély abba kategóriába tartozik, hogy akkor is hazudik amikor kérdez!
   Előbb utóbb csak kiderül, hogy színjáték, vagy valóság van-e a háttérben.
   Nem tanácsos sokszor farkast kiáltani….

 4. Komáromi a háziorvosuk szaladt Gyurcsánynéhoz, hogy fújja neki a friss levegöt.

 5. ez a pecsa csak akkor mond igazat ha megtéved,de ritkán téved,tehát mindig hazudik mint a drágalátos feri, zsák a foltját…

 6. Horn Gyula “koronájának” mutogatása az 1994-es kampányban épp úgy az emberi együttérzés felkeltését szolgálta, mint most a tünetmentes GyFné pozitív vírustesztje.
  Én nem dőltem be egyik kampányfogásnak sem.

  1. Veled vagyok,Dobreva félmillió szavazatot remél,Horn meg is kapta.Véreztünk is eleget.

 7. A konzekvenciák levonásánál nagy szavakat használ. Ugyan, ezeket soha, semmi és annak ellenkezője sem zavarta. Elég Feri visszakapaszkodását, vagy Gréczy visszatértét, esetleg bármelyik balos zavartalanságát említeni? Normális, intelligens embertől elvárható lenne, de miről beszélünk?

 8. A másik ember halálát kívánni – még ha az az ellenségünk is, mint ebben az esetben – valóban nem szép dolog.
  Az viszont, ha valaki azt mondja “Isten nem ver bottal”, az igenis megállja a helyét.
  Ez a kijelentés mindössze annyit jelent, hogy a Mindenható egy alapos tanulási folyamatnak veti alá az alanyt.
  Azután vagy tanul belőle, vagy nem …

  1. Miért is ne kívánnánk a halálát egy Hitlernek, Sztálinnak, Pol Potnek vagy bármelyik véreskezű kommunistának, gazember liberálisnak? Ezek a halálukkal szolgálják a legjobban az emberiség javát

 9. Álhírnek tartom Dobreva betegségét.A kommunisták különleges “agyagból” vannak.Ezt írtam,miért kell moderálni?Többszörösen durvább beírások is vannak!Hajrá FideszKDNP!!!

 10. Tisztelettel.
  Ertekeljunk és elemezgessuk Dobrev és bandája pálfordulásat, oltás kérdésben.
  Az tény, amit állítanak őszödi beszéd.
  Jönnek a trükközés százai.
  Lásd a két DK orvosnak tűnő politikus, váratlan orvossá válása.
  Mi lehet a céljuk sunyi retorikai váltással.
  Benfentes információk megszerzése a
  az egészségügy, a Kormány lejáratása hoz , esetleg cimlista gyűjtés.
  Tanácsoljuk a ellenzéki szirenhangjira nem kell reagálni.
  Ugyanis bizalmatlanság keltese, terelés az a célt szolgálja, hogy a meg mindig működő kommunista hálózat meglétét, befolyását, kapcsolatuk rendszerét ne lehessenek láthatóvá tenni.
  (Pld. Különböző közösségek, lakóközösségek vezetői, stb . stb.)

  1. Kedves Károly!
   Miután én sem értettem miért támadják az oltást, mint már korábban írtam, hogy az lehet e pálfordulás oka, hogy nem vették észre nagy Orbánbuktatási hevületükben, hogy a Bill Gates-Háttérhatalom szándékaival ellenkezőleg őrjöngenek. Nekik ugyanis az lett volna a feladatuk, hogy a finoman szólva is gyanús Bill Killtől származó nyugati vakcinákat sózzák rá a magyarokra. S mikor a kormány keletnek fordulva orosz és kínai oltásokat szerzett be, a Bilderberg gazdáik rászóltak Gyurcsányra és bagázsára, hogy hagyják abba az oltásellenes cirkuszt, hisz rontják a terveiket. Ekkor kezdték csak a keleti vakcinákat mószerolni, nehogy a gazdik még megsértődjenek.

   1. Nincsen olyan, hogy nyugati vagy keleti vakcina. A felosztás ezesetben csakis hatékony vagy hatástalan szempontból lehetséges.

 11. Gyurcsány most veszélyben fog forogni.
  Ha Gyurcsány most enged a testi örömök csábításának, akkor ő is elkaphatja!

 12. Ez a Gyurcsányné-Dobreva- Apró Antal kivégzö osztag vezetö unoka, a betegsége után arra készül hogy felfog lépni a cirkuszba, hogy igy kivan festve.

  1. Jézus Krisztus azt mondta, hogy szeressed. Azonban CSAK a tanítványai lábát mosta meg, ellentében Bergoglioval aki muszlimok talpát nyalogatja

 13. Az ö betegsége mások halálával szemben ? Maszkja sem volt, gondolom bírságot kap.

 14. Egészségesen menjenek már a férjéve,l abba az általuk emlegetett tejfölös dobozba.

 15. Érdekes az időzités.
  Először eljön egyedül kampányozni
  főleg vidékre, aztán felreppenti a
  hirt hogy covidos.Ez jo ok arra
  hogy ferink nincs mellette,mert
  most már egyedül kell Klára asszonynak a
  podiumra lépnie ha ő akar a
  ..csucsjelölt lenni.

 16. “Hát Bástya elvtárs (Dobrev elvtársnő) már covidos sem lehet?!?! ”

  “Kérlek ha akarod átírhatjuk a forgatókönyvet….”
  (A tanú című film)

 17. Két tényszerű adat melyet a facebook közöl napról napra:
  1. 87 497 embernek tetszik
  98 563 ember követi Klárikát!
  2. 908 780 embernek tetszik
  1 117 041 ember követi Orbán Viktor Miniszterelnököt.
  Több mint tízszeres a különbség. Pedig a Tés asszony óránként írogat kommenteket.

 18. Dobrev Klára (elvtársnő) Úrhölgy szervezete, simán elviseli, leküzdi a koronavírus bármely mutációját.
  Dobrev Klára Úrhölgy lehelete, a nyála olyan mérgező, hogy a koronavírus bármely mutációja hanyatt-homlok menekül tőle.
  Brüsszelben már vizsgálhatják, hogy Dobrev Klára Úrhölgytől vett nyálminta, táptalajon tovább tenyésztve, mennyire alkalmas covid vagy ebola vagy bármilyen vírusinfekció ellen.
  Az már bebizonyosodott, hogy lehelete tökéletesen alkalmas az igazságosság és becsületesség ellen.
  Ja és hazafelé, majd hozza a génjeiből mintája alapján gyártott UNIÓS vakcinát.
  Az ÚNIÓ majd segít! DE MILYEN ÁRON?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük